Prisiau

Hafan » Teithiau » Prisiau

Cael y pris gorau ar-lein!

Arbedwch 10% ar yr holl docynnau Safonol a Theulu trwy archebu ymlaen llaw, ar-lein. Gallwch archebu ymlaen llaw tan ganol nos y diwrnod cynt.


Antur Llechwedd

Ticket / TicedPrice / PrisSelect Ticket
Tocyn Ymlaen Llaw Ar-lein£30.00

ARCHEBWCH NAWR

Tocyn Safonol ar y Dydd£33.00

PRIS AR Y DIWRNOD

Tocyn teulu ar-lein, pris y person (pan brynir o leiaf 2 docyn. Mae’n rhaid i un gynnwys plentyn iau nag 16 oed)£25.00

ARCHEBWCH NAWR

Tocyn Teulu Ar y Dydd, pris y person (gweler uchod)£27.50

PRIS AR Y DIWRNOD

Tocynnau bore godwyr (10yb yn unig)£20.00

ARCHEBWCH NAWR

Taith o Fwynglawdd Dwfn Llechwedd

Ticket / TicedPrice / PrisSelect Ticket
Tocyn Ymlaen Llaw Ar-lein£20.00

ARCHEBWCH NAWR

Tocyn Safonol ar y Dydd£22.00

PRIS AR Y DIWRNOD

Tocyn teulu ar-lein, pris y person (pan brynir o leiaf 2 docyn. Mae’n rhaid i un gynnwys plentyn iau nag 16 oed)£15.00

ARCHEBWCH NAWR

Tocyn Teulu Ar y Dydd, pris y person£17.00

PRIS AR Y DIWRNOD

Tocynnau grŵp (mae’n rhaid iddynt gynnwys 10 person neu fwy)£12.50

ARCHEBWCH NAWR

Tocynnau bore godwyr (taith 09:30yb yn unig)£10.00

ARCHEBWCH NAWR

Archwiliwr Chwareli

Ticket / TicedPrice / PrisSelect Ticket
Tocyn Ymlaen Llaw Ar-lein £20.00

ARCHEBWCH NAWR

Tocyn Safonol ar y Dydd £22.00

PRIS AR Y DIWRNOD

Grwpiau Addysg Ysgol

Ticket / TicedPrice / PrisSelect Ticket
Ffoniwch ni ar 01766 830306 neu anfonwch e-bost at bookings@llechwedd.co.ukFfoniwch am fanylion

Hoffem ichi fwynhau Ogofeydd y Llechi wrth eich pwysau, ac felly pan ydych yn bwcio tocynnau ar gyfer Taith y Mwynglawdd Dwfn ar-lein, rydych yn bwcio i ymweld â ni ar ddiwrnod penodol am gyfnod penodol.  Mae’n hanfodol cyrraedd 30 munud cyn y daith rydych wedi’i bwcio i gael gwybodaeth am ddiogelwch.

Os ydych yn brysur ac mae’ch amserlen yn dynn, ac fe hoffech fwcio taith ar adeg benodol o’r dydd, ffoniwch ni, os gwelwch yn dda, ac fe allwn drefnu hynny ar eich cyfer.  Gallwn wedyn sicrhau eich bod yn caniatáu digon o amser i fwynhau’ch taith a gweddill yr atyniadau yn Ogofeydd Llechi Llechwedd.

Prisiau

Mae Byd Weiren Wib (Zip World Titan), Ogofeydd, Naid Isod (Bounce Below) a Naid Isod Iau (Junior Bounce Below) i gyd ar safle Llechwedd.  Ewch i www.zipworld.co.uk , os gwelwch yn dda, i fwcio unrhyw un o’u hanturiaethau

Gwybodaeth

Dilynwch ni

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld