Llechwedd is now operated by Zip World. Click here to find out more.

Prisiau

Hafan » Teithiau » Prisiau

Cael y pris gorau ar-lein!

Arbedwch 10% ar yr holl docynnau Safonol a Theulu trwy archebu ymlaen llaw, ar-lein. Gallwch archebu ymlaen llaw tan ganol nos y diwrnod cynt.Hoffem ichi fwynhau Ogofeydd y Llechi wrth eich pwysau, ac felly pan ydych yn bwcio tocynnau ar gyfer Taith y Mwynglawdd Dwfn ar-lein, rydych yn bwcio i ymweld â ni ar ddiwrnod penodol am gyfnod penodol.  Mae’n hanfodol cyrraedd 30 munud cyn y daith rydych wedi’i bwcio i gael gwybodaeth am ddiogelwch.

Os ydych yn brysur ac mae’ch amserlen yn dynn, ac fe hoffech fwcio taith ar adeg benodol o’r dydd, ffoniwch ni, os gwelwch yn dda, ac fe allwn drefnu hynny ar eich cyfer.  Gallwn wedyn sicrhau eich bod yn caniatáu digon o amser i fwynhau’ch taith a gweddill yr atyniadau yn Ogofeydd Llechi Llechwedd.

Prisiau

Mae Byd Weiren Wib (Zip World Titan), Ogofeydd, Naid Isod (Bounce Below) a Naid Isod Iau (Junior Bounce Below) i gyd ar safle Llechwedd.  Ewch i www.zipworld.co.uk , os gwelwch yn dda, i fwcio unrhyw un o’u hanturiaethau

Gwybodaeth

Dilynwch ni

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld