Anturiaeth Llechwedd

Hafan » Anturiaeth Llechwedd

Yr unig ffordd o brofi hanes llawn ac anhygoel Mynydd Llechi.

Gan ddechrau â thaith wefreiddiol i bellafoedd pellaf y safle, fe deithiwch i hanes syfrdanol yr ardal, gan ymweld â mannau fel Maenofferen, Diffwys, Foty a Mwyngloddiau Bowydd – mae rhai ohonynt yn fwy na 300 mlwydd oed!

Os yw’r tywydd o’ch plaid, cadwch lygad yn agored am Gastell Harlech, Trawsfynydd a Phedol yr Wyddfa – y maent oll yn weladwy o fannau uchaf y daith.

Gan gymryd tuag awr a chwarter, mae’r darn o’r daith sydd uwchlaw’r ddaear yn dod i ben gydag un o’n diodydd siocled poeth enwog yn ein Caffi, tra bod eich tywysydd arbenigol am y diwrnod yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl yn ystod cam nesaf eich anturiaeth…

Ar ôl aros i gael gorffwys, mae’n bryd dal trên!  Gan fynd i waered 500 troedfedd i Fwynglawdd Dwfn Llechwedd (man hygyrch dyfnaf y safle), fe fydd eich tywysydd yn eich arwain drwy ddeg o siambrau tanddaearol enfawr, gan amlygu hanesion anhygoel y mwyngloddwyr a’r amgylchedd gweithio anodd roedd yn rhaid iddynt ei ddioddef.  

Ar y daith, fe wnewch ddysgu am hanes 200 mlynedd cyfoethog o fwyngloddio yn Llechwedd, yn ogystal â sut y caiff rhai o’r siambrau yn awr eu defnyddio i aeddfedu caws Cymreig lleol.  Mae’r daith yn dirwyn i ben gydag arddangosfa - sydd wedi ennill gwobr - o oleuni a sain yn y llyn tanddaearol.

Yn ôl ar wyneb daear, fe fydd eich taith yn dirwyn i ben gydag arddangosiad gan eich tywysydd o hollti llechi.

Mae prisiau’n dechrau o £20.00 y person.{alt_text} {alt_text} {alt_text} {alt_text} {alt_text} {alt_text}

Gwybodaeth

Dilynwch ni

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld