Rali GB Cymru

Hafan » Rali GB Cymru

Cam Rali Mynydd Llechi

Mae Rali GB Cymru yn dychwelyd yn Hydref i gam Mynydd Llechi Llechwedd - a bydd yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen!

Yn newydd ar gyfer 2019, bydd Cam y Gwylwyr Mynydd Llechi bron bedair gwaith mor bell ag o'r blaen. Ar hyd y ffordd, bydd gyrwyr byd-enwog Pencampwriaeth Rali'r Byd yn dod ar draws troeon pin gwallt, neidiau, tasgu dŵr a phasio safleoedd hanesyddol fel Melin Maenofferen.

Rhai o ffeithiau am gam Fynydd Llechi:

  • Fel o fis Hydref 2018, y gyrrwr cyflymaf o amgylch gam Mynydd Llechi yw Jari-Matti Latvala o Toyota Gazoo Racing, mewn amser o 01.15.13.
  • Yr amser cyflymaf a gofnodwyd ar y cam oedd bron i 140cya.
  • Bydd 2019 yn gweld y gam yn dod yn bron i BEDAIR AMSER cyhyd ac yn cynnwys bryn syfrdanol i fyny at Felin Maenofferen!

Pecyn VIP Rali GB Cymru 2019

Yn edrych i gael y gorau o'ch ymweliad i wylio Rali GB Cymru yn Llechwedd?

Rydym yn dod â'n pecyn VIP poblogaidd yn ôl ar gyfer 2019! Dyma beth i'w ddisgwyl o'ch pecyn VIP chi i Llechwedd...

  • Mynediad llawn i gam Mynydd Llechi Rali GB Cymru
  • Rhaglen swyddogol Rali GB Cymru
  • Brecwast wrth gyrraedd
  • Cinio naill ai ar y llwyfan neu yn unrhyw un o'n cyfleusterau arlwyo ar y safle
  • Ardal wylio arbennig VIP yn unig
  • Bag anrheg wedi'i lenwi â nwyddau
  • Cludiant lori milwrol arbennig i'r ardal wylio VIP

Cost pecyn Rali GB VIP Llechi Cymru yw £100 y person yn unig.

I sicrhau eich profiad VIP, cliciwch yma >>>


{alt_text} {alt_text} {alt_text} {alt_text} {alt_text}
Rali GB Cymru

Gwybodaeth

Dilynwch ni

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld