Drysau Agored 2019

Hafan » Drysau Agored 2019

Drysau Agored 2019 - Gwaith Hydro Pant yr Afon

Ymunwch a ni i ddathlu treftadaeth a phensaerniaeth Gwynedd a Chonwy!

Ymunwch a'n tywysydd ar gyfer taith unigryw amgylch Gwaith Hydro Pant yr Afon, un o'n gweithfeydd pwer trydan dwr, sydd wedi bod yn weithredol ers dros 100 mlynedd. 

Cewch weld yr hen dechnoleg ochr yn ochr a'r newydd mewn taith nad yw ar gael i ymwelwyr fel arfer. 

Un taith y diwrnod yn parhau tua awr.

Drysau Agored 2019

Gwybodaeth

Dilynwch ni

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld