Llechwedd is now operated by Zip World. Click here to find out more.

Emporiwm

Hafan » Cyfleusterau » Emporiwm

Croeso i’r Emporiwm! Ac yntau wedi’i leoli yn union drws nesaf i Dafarn y Chwarelwr a’r Gridyll, mae’r Emporiwm yn cynnig bwydydd wedi’u coginio, teisennau, diodydd poeth a hufenau iâ.

Newyddion gwych!  Mae ein pitseria’n ailagor y gwanwyn hwn!  

Dewiswch o: Margarita, Caws a Chig Moch Parma, Minatori neu Minatori Speziato – mae pitsa llawn, wedi’i wneud â llaw, ddim ond yn £8.50!
Gwneir pob pitsa gan ddefnyddio cyfuniad o’r cynhwysion Eidalaidd a lleol sydd o’r ansawdd uchaf.

Amseroedd agor:
Dydd Gwener i ddydd Llun - 10:00yb tan 4:00yp    

Emporiwm

Gwybodaeth

Dilynwch ni

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld