Llechwedd is now operated by Zip World. Click here to find out more.

Caffi

Hafan » Cyfleusterau » Caffi

Os ydych wedi bod o dan ddaear neu wedi bod yn hedfan dros y mynyddoedd, fe fydd arnoch angen rhywbeth i’w fwyta neu i’w yfed.

Galwch heibio am baned o de neu goffi ffres, byrbrydau neu fwyd poeth lleol, megis ein cawl Cymreig y byddai’r mwyngloddwyr wedi’i fwyta flynyddoedd lawer yn ôl, neu hyd yn oed rhowch gynnig ar ein byrgyrs blasus neu’n saladau creisionllyd, ir.

Mae ein caffi ar y safle yn defnyddio ac yn gwerthu cynnyrch lleol yn bennaf.  Os oes gennych gynnyrch bwyd o ansawdd uchel wedi’i wneud yn lleol, a fyddech cystal â chysylltu â ni, os gwelwch yn dda!
Dyma restr o’n cyflenwyr lleol:

• Oinc Oinc, Llithfaen
• R & I Jones, Caernarfon
• Gwasanaethau Bwyd Harlech, Llanystymdwy
• Cigoedd Ifor, Y Felinheli
• Bragdy’r Purple Moose, Porthmadog
• Dŵr Cerist, Dinas Mawddwy
• Bragdy Pen y Gogarth, Llandudno
• Jones o Gymru, Conwy
• Blas ar Fwyd, Llanrwst
• Siwgr a Sbeis, Llanrwst
• Llaeth y Llan, Llanefydd
• Becws Henllan, Dinbych

Caffi

Gwybodaeth

Dilynwch ni

Keep in Touch!


You may opt out of our newsletter at any time. Please read our data protection policy here.

ZipWorld